Dolina Baryczy — piękno niedocenione

Park Krajobrazowy Doliny Baryczy został utworzony w 1996 r. a jego powierzchnia wynosi 87 040 ha ( w woj. Dolnośląskim 70 040 ha, w woj. Wielkopolskim 17 000 ha). Teren Doliny Baryczy to prawdziwy raj dla ornitologów i miłośników obserwowania ptactwa: na terenie parku stwierdzono występowanie ok. 277 gatunków ptaków. Spotkać tu można gęsi gęgawy, żurawie, czaple siwe, remizy, łabędzie krzykliwe czy orły bieliki.

Rzeka Barycz jest prawobrzeżnym dopływem Odry. Swe początki bierze nieopodal Mikstatu, kończy zaś swój bieg w Wyszanowie pod Szlichtyngową. Rzeka o długości 133 km nazwę swą wywodzi od staropolskiego słowa „bara” co oznaczało bagno. Słowo to w pełni określa rodzaj terenu, przez który przepływa Barycz. Dolina Baryczy obfitowała w złoża rudy darniowej, po eksploatacji której powstały zagłębienia terenu doskonale nadające się do prowadzenia gospodarki stawowej. Prekursorami rybactwa na tym terenie byli Cystersi, którzy najprawdopodobniej juz w wieku XIII zakładali pierwsze stawy. Wg niektórych historyków do budowy stawów wykorzystywani byli jeńcy tatarscy.

Stale rozwijająca się gospodarka stawowa wymusiła zmianę układu cieków wodnych w Dolinie Baryczy. Na rzece pobudowano jazy i tamy, w wielu miejscach przekopano kanały, doprowadzające wodę do stawów rybackich. Dzięki więc, od dawna prowadzonej gospodarce stawowej teren Doliny Baryczy pocięty jest rzekami i kanałami, na których można znaleźć dogodne warunki do uprawiania kajakarstwa

Barycz ze swoim spadkiem 0,035% należy do najwolniejszych rzek w Polsce. Dla osób stawiających pierwsze kroki w kajaku nadaje się wręcz idealnie.

Od miejscowości Przygodzice w woj. Wielkopolskim aż do Bartkowa w okolicach Żmigrodu Barycz przepływa przez Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Jest to największy PK w Polsce o powierzchni ponad 87 tys. ha leżący na terenie Wielkopolski i Dolnego Śląska. Charakteryzuje się dużą lesistością – w części dolnośląskiej jest to 45 %. Na terenie Parku Krajobrazowego stwierdzono występowanie 42 gatunkow roślin chronionych. Do najciekawszych, widocznych dla kajakarza należą grążel żółty, grzybień biały tzw. lilia wodna, paproć wodna – salwinia pływająca czy grzybieńczyk wodny.

Na łąkach nadbaryckich spotkać możemy storczyki: kukułkę krwistą, kukułkę szerokolistną, kruszczyka szerokolistnego.

Z chronionych ssaków często napotykamy na ślady żerowania bobrów.

Jednak tym, co najbardziej przyciąga do Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy są ptaki. Zanotowano ich tutaj ponad 270 gatunków, z czego ok 170 lęgowych. Turystom towarzyszą widoki stad gęsi, kluczy żurawi, polujących bielików, wiszących nad rzeką gniazd remizów czy przemykających jak błękitna strzała zimorodków. Uszy cieszą śpiewy czy buczenie bąków

Stawy– najbardziej charakterystycznym elementem przyrodniczym w Dolinie Baryczy są stawy. W założonych w XIII w przez Cystersów stawach do dziś hoduje się ryby, zwłaszcza karpie. Do największych stawów należą: staw Stary w kompleksie Radziądz: 300ha, staw Mewi Duży w kompleksie Ruda Sułowska: 284 ha i staw Grabownica w kompleksie Stawno: 283ha.

Kajaki w Dolinie Baryczy

kajaki to nasza pasja

Romuald i Hanna Jankowscy

Piotrkosice 60, 56-300 Milicz

697-437-397

mail: kajaki-barycz@wp.pl

Skontaktuj się z nami:

Copyright © 2009 Hanna Jankowska www.kajaki-barycz.pl

Projekt i realizacja: Łukasz Włościanko